Executie tablouri electrice

Având în vedere exigenţele tot mai ridicate ale pieţei, societatea General Industry Prod Construct a decis că este cazul să facă un pas înainte în asigurarea calităţii tablourilor electrice executate. Astfel, societatea a fost certificată de Schneider Electric, trecând cu brio auditul de constructor agreat de tablouri electrice - SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA. Acest statut impune un anumit standard de execuţie al tablourilor electrice pe de o parte şi un atu important în faţa concurenţei. Statutul de constructor agreat de tablouri şi-a produs imediat efectul, câteva dintre cele mai importante realizări fiind prezentate în continuare.


Tablou apă condens - Automobile Dacia

Instalaţia de recuperare apă condens este gestionată de un tablou de forţă şi automatizare echipat cu automat programabil "Twido", convertizor de frecvenţă Altivar 71 şi display Magelis. Sistemul gestionează parametrii calitativi ai apei - PH, duritate, conductivitate, temperatură - şi parametrii tehnologici - presiune, nivel. Sistemul este configurat să asigure fluxul de apă în conducte cât timp parametrii se încadrează în plaja dorită. Informaţiile din sistem se pot vizualiza pe display-ul de pe tablou dar se pot accesa şi de la distanţă datorită modulului de ethernet cu care este echipat PLC-ul.Tablouri electrice - Clinica Ortho Vita Med

Alimentarea cu energie electrică este asigurată de postul Trafo 2 x 800 KVA. Tabloul de joasă tensiune 2 x 1000 A + AAR 400 A pentru consumatorii vitali asigură un grad ridicat de siguranţă. Tipul de anvelopă folosit: Prisma Plus Sistem P - ansamblu testat de tablouri electrice, 7 din cele 10 teste cerute de normativ sunt efectuate de producător. Cele 2 anvelope de 1000 A sunt echipate cu centrale de măsură PM710 Schneider Electric, care asigură analiza parametrilor electrici ai instalaţiei atât local (citire directă) cât şi la distanţă (camera de control) prin intermediul modulului Modbus cu care sunt echipate. Pe lângă tablourile generale au fost executate şi tablourile secundare - Prisma Plus Sistem G.Auto Chassis Internaţional

S-au realizat tablouri de proces pentru gestionarea sudurilor, având în componenţă echipamente Interbus Phoenix Contact. Echipamentele asigură calitatea sudurilor operatorilor, semnalizarea defectelor şi gestionarea centralizată a posturilor de lucru.


Sealynx Automotive

Am instalat tablouri electrice pentru protecţia instalaţiilor care asigură funcţionarea obiectivului. Ca referinţă avem tabloul de compresoare ce asigură alimentarea cu energie a staţiei de compresoare: calibru 1600 A, tablou Prisma Plus Sistem P, bare 1600 A, legături prefabricate între aparate şi sistemul de bare. S-au realizat de asemenea tablourile pentru iluminat, ventilaţie, anexă administrativă.


Staţie pompare - Automobile Dacia

La solicitarea beneficiarului, s-au înlocuit vechile pompe cu altele noi şi performante, astfel soluţia de alimentare cu energie electrică trebuia să fie pe măsură. în consecinţă s-a executat un tablou pentru alimentare pompe 4 x 132 KW cu AAR - ansamblu de coloane Prisma Plus Sistem P. Tabloul asigură protecţia şi comanda pompelor, fiind echipat cu convertizoare de frecvenţă 132 KW Altivar 61, sistem de gestionare realizat cu relee inteligente Zelio Logic.


Staţie pompare + hidranţi - Renault Technologies Roumanie

Protecţia instalaţiilor de pompare şi hidranţi este asigurată de tablourile electrice TEH + TEP. Având în vedere amplasarea, s-au ales carcase IP55 - Schneider Electric ce înglobează aparatajul de protecţie şi comanda pentru sistemul de pompare, respectiv hidranţi. De asemenea s-a executat un tablou pentru utilităţi comune, echipat cu inversor de sursă pentru asigurarea continuităţii cu energie electrică. La cererea beneficiarului, tabloul este prevăzut cu centrala de măsură performantă PM810 cu modul de ethernet pentru transmiterea parametrilor electrici (curenţi, tensiuni, puteri, etc.) la camera de control.Instalaţii electrice - Sealynx Automotive România SRL

Investiţia demarată în 2008, a constat în hala de producţie şi anexa administrativă. Acestea s-au dorit a fi utilate cu cele mai moderne echipamente pentru distribuţia energiei electrice. S-au executat instalaţii electrice complexe, cum ar fi:

  • Post trafo echipat cu 2 x 1600 KVA - furnitură Schneider Electric;
  • Celule de medie tensiune Schneider Electric;
  • Tablou TGBT echipat cu disjunctoare Masterpact 2 x 2500 A + plecări secundare;
  • Canalis forţă 1600 A;
  • Canalis forţă - 5 linii x 400 A;
  • Canalis iluminat - 10 linii x 25 A;
  • Tablouri secundare - iluminat, ventilaţie, birouri, staţie pompare, etc.